Optické klamy

Dvě tváře nebo sklenice
Zajíc nebo kachna